Lợi ích của pallet và thuê pallet

Lợi ích của pallet trong lưu trữ

01

Giảm nhân lực trong quá trình vận tải

Pallet và xe nâng có thể xử lý hàng hóa một cách nhanh chóng, tăng hiệu suất vận hành và giảm chi phí lao động

02

Ngăn chặn hư hại

Việc lưu trữ hàng hóa trên pallet loại bỏ sự tiếp xúc trực tiếp giữa hàng hóa với mặt đất và bảo vệ chúng khỏi bị ô nhiễm, so với việc giữ trên sàn

03

Sử dụng không gian hiệu quả

Hàng hóa có thể xếp chồng theo lên cao. Điều này cho phép sử dụng không gian kho hiệu quả

04

Kiểm soát hàng tồn kho

Bằng cách lưu trữ hàng hóa cùng nhau trên pallet, việc kiểm kê hàng hóa có thể được thực hiện một cách hiệu quả.

Lợi ích của việc thuê pallet

Ngay lập tức đáp ứng cho nhu cầu khẩn cấp

Bạn có thể thuê pallet “khi bạn muốn sử dụng chúng và trong thời gian bạn muốn sử dụng chúng”. Có thể cho thuê pallet khi nhu cầu tăng đột ngột và không thể mua pallet mới kịp thời.

Giảm bớt nhiệm vụ hành chính

Chúng tôi sẽ kiểm tra, sửa chữa và làm sạch pallet. Điều này làm giảm bớt công việc cho khách hàng.

Sử dụng không gian hiệu quả

Không cần trữ pallet quá nhiều khi không cần dùng đến trong mùa bình thường, lượng hàng hóa không cao

Bảo tồn tài nguyên

Cho thuê pallet giảm và chia sẻ phần nào chất thải, thu mua nguyên vật liệu, lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất và lượng khí thải CO2 trong quá trình thu gom.

Liên hệ

UPR cung cấp pallet cho thuê và bán.
Liên hệ cho chúng tôi khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ cho thuê của UPR

Công ty TNHH UPR Việt Nam > CHO THUÊ > Lợi ích của pallet và thuê pallet

Liên hệ
chúng tôi