Lịch sử công ty

1979
Tháng 3
Thành lập Công ty Ube Palette Mitsuo Sakata được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và Giám đốc Đại diện.
1982
Tháng 11
Văn phòng bán hàng tại Fukuoka được thành lập
Tháng 12
Xây dựng trụ sở mới và nhà máy tại Yoshiwa, Ube City
1986
Tháng 10
Nhà máy được chứng nhận bởi Hiệp hội Pallet Nhật Bản (JPA)
1988
Tháng 9

Thành lập Công ty Cho Thuê và Cho Thuê Mới

1989
Tháng 2
Mở văn phòng bán hàng ở Osaka
1991
Tháng 7
Văn phòng bán hàng tại Fukuoka được chuyển đến Hisayama-machi, Kasuya-gun, tỉnh Fukuoka
1997
Tháng 9

Mở văn phòng bán hàng tại Nagoya

1998
Tháng 11
Yoshiya Sakata được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và Giám đốc Đại diện (Mitsuo Sakata trở thành Chủ tịch Hội đồng)
2000
Tháng 10

Mở kho tại Ichihara, Chiba

2002
Tháng 9
Hợp nhất thành Công ty Cho Thuê và Cho Thuê Pallet Ube
Tháng 10
Bắt đầu kinh doanh hệ thống theo dõi
2003
Tháng 9
Bắt đầu sản xuất và bán hàng của ‘Sumikko
2005
Tháng 9
Bắt đầu kinh doanh thông tin vị trí
Tháng 12
Bắt đầu sản xuất và bán hàng của ‘Sumi Masen’
2006
Tháng 11
Bắt đầu kinh doanh chia sẻ xe
2007
Tháng 1
Mở Văn phòng Bán hàng tại Sapporo
Tháng 4
Mở Văn phòng Bán hàng tại Sendai
Tháng 6
Việc trồng rừng ở Indonesia đã bắt đầu
2007
Tháng 9
Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần UPR
2009
Tháng 4
Bắt đầu kinh doanh giám sát từ xa
2011
Tháng 9
Thành lập UPR Singapore Pte
2012
Tháng 9
Mở Văn phòng Bán hàng tại Shizuoka
2014
Tháng 9
Mở Văn phòng Bán hàng tại Okayama
Tháng 9
Thành lập Công ty UPR (Thái Lan)
Tháng 9
Bắt đầu kinh doanh Bộ hỗ trợ sức mạnh
2015
Tháng 9
Mở Văn phòng Bán hàng tại Niigata
Tháng 9
Thành lập UPR Solution (Malaysia) Sdn. Bhd
Tháng 9
Hợp nhất với công ty con Location Co
2017
Tháng 4
Thành lập UPR (Thái Lan) Co., Ltd. Chi nhánh Laem Chabang
Tháng 9
Mở Văn phòng Bán hàng Kanto
2018
Tháng 9
Thành lập Công ty TNHH UPR VIETNAM
2019
Tháng 3
Thành lập Văn phòng Bán hàng Minami-Kyushu
Tháng 6
Niêm yết trên Phần thứ Hai của Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo
2020
Tháng 3
Mở Văn phòng Bán hàng Yokohama
2021
Tháng 3
Thành lập Văn phòng Bán hàng Shikoku
2022
Tháng 4
Niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo – Thị trường tiêu chuẩn

Công ty TNHH UPR Việt Nam > Lịch sử công ty

Liên hệ
chúng tôi