Chính sách riêng tư

l Xử lý thông tin cá nhân của Công ty UPR

Giới thiệu

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet và công nghệ thông tin trong những năm gần đây, việc bảo vệ thông tin cá nhân trở nên ngày càng quan trọng. (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) tin rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân là cơ sở của các hoạt động kinh doanh cũng như trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo việc thực hiện chính sách cơ bản sau đây về xử lý thông tin cá nhân.

Chính sách cơ bản

Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật, quy định và các tiêu chuẩn khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách phù hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để đối phó với các rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân, như truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, làm giả và rò rỉ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thiết lập một chương trình tuân thủ để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực duy trì và quản lý nó một cách thích hợp bằng cách liên tục xem xét và cải thiện.

Tập đoàn UPR
Giám đốc đại diện Yoshiya Sakata

Xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ phản ứng một cách thích hợp với các yêu cầu từ bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn và các yêu cầu của bạn về việc tiết lộ, sửa đổi, tạm ngừng sử dụng, xóa, … của thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin của khách hàng và đối tác kinh doanh

・Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, đặt và nhận đơn hàng, giao hàng, cung cấp, lập hóa đơn, thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ và quyền liên quan đến giao dịch khác và các quyền lợi.

・Giao tiếp, thảo luận, cung cấp thông tin và phản hồi các yêu cầu và yêu cầu liên quan đến giao dịch.

・Cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin cổ đông

・Thực hiện quyền và hoàn thiện các nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và các luật và quy định khác.

・Chuẩn bị và quản lý dữ liệu cổ đông và thực hiện thanh toán.

・Gửi và giao tiếp các báo cáo kinh doanh, …

Thông tin nhân viên

・Quản lý việc làm của nhân viên, đào tạo, các quyền lợi và các thủ tục cần thiết cho các hoạt động kinh doanh.

Thông tin ứng viên tuyển dụng

・Thông tin về ứng viên xin việc】 ・ Lựa chọn tuyển dụng, quản lý các đề xuất công việc và cung cấp thông tin.

Thông tin về người nghỉ hưu

・Thanh toán tiền hưu, thông báo họp, v.v.

【Thông tin về các người tham dự triển lãm, hội thảo, v.v., và những người gửi yêu cầu】

・Cung cấp thông tin về triển lãm, hội thảo, v.v.

・Trả lời các yêu cầu một cách thích hợp.

・Xác nhận danh tính của người gửi yêu cầu.

Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ hoặc lưu trữ bởi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi đã được đồng ý trước.

2.Tiết lộ và Cung cấp Thông tin Cá nhân

2-1

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp sau đây.

1.Khi đã có sự đồng ý của người đó.

2.Khi cần thiết theo luật pháp.

3.Khi cần phải bảo vệ sự sống, thân thể hoặc tài sản của một cá nhân và khó có thể thu được sự đồng ý của người đó.

4.Khi chúng tôi ủy quyền việc xử lý thông tin cá nhân cho các công ty khác tại Nhật Bản dựa trên một hợp đồng giao việc kinh doanh. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lựa chọn một đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi như là người được giao việc, ký kết hợp đồng liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và giám sát bên đó một cách phù hợp để đảm bảo rằng họ quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn.

5.Trong trường hợp diễn ra sự kế thừa của doanh nghiệp do sáp nhập, phân chia công ty, chuyển nhượng doanh nghiệp, hoặc lý do khác.

2-2

Bất chấp điều 2-1 trên, khi chúng tôi cho rằng là thích hợp cho các công ty liên kết của chúng tôi hoặc các nhà thầu dịch vụ bảo trì và vận hành để phản hồi các yêu cầu về sửa chữa, dịch vụ hoặc sản phẩm, chúng tôi có thể cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, … của khách hàng cho các công ty liên kết đó. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, … của bạn cho công ty liên kết có liên quan. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ quản lý các công ty liên kết một cách phù hợp. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu Công ty ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty liên kết, …

3.Tình trạng biện pháp quản lý an toàn

1.Biện pháp kiểm soát an toàn tổ chức
Công ty đã thiết lập hệ thống quản lý an toàn tổ chức bằng cách thành lập các quy định nội bộ, bao gồm việc thành lập một giám đốc điều hành và các quản lý trong mỗi phòng ban, và làm rõ hệ thống báo cáo.

2.Biện pháp kiểm soát an toàn cá nhân
Ngoài việc quy định tính bảo mật của dữ liệu cá nhân trong các quy định về việc làm, Công ty tổ chức các buổi đào tạo định kỳ.

3.Biện pháp kiểm soát an toàn vật lý
Ngoài việc sử dụng thẻ IC để kiểm soát ra vào khỏi phòng, Công ty đã thiết lập các quy tắc và quy định về việc mang, xóa và loại bỏ dữ liệu cá nhân, và đang vận hành những quy tắc và quy định này một cách thích hợp.

4.Biện pháp kiểm soát an toàn kỹ thuật
Ngoài việc xác thực để truy cập vào hệ thống trong nhà, Công ty đã lắp đặt tường lửa, phần mềm bảo mật và kiểm tra các bản ghi.

Thông tin liên hệ về thông tin cá nhân

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Thông tin liên hệ để yêu cầu và khiếu nại được liệt kê dưới đây.

Thủ tục Yêu cầu Tiết Lộ, …

Nếu bạn (hoặc người đại diện của bạn) có bất kỳ yêu cầu nào sau đây liên quan đến thông tin cá nhân trong quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu đó theo quy định của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Vui lòng liên hệ với Công ty để biết thêm về thủ tục yêu cầu tiết lộ, …, và để nhận mẫu đơn yêu cầu của Công ty (bằng văn bản). Vui lòng lưu ý rằng (1) yêu cầu tiết lộ và (2) yêu cầu thông báo mục đích sử dụng đều phải trả một khoản phí xử lý là 1.000 yen (bao gồm thuế) mỗi yêu cầu. Vui lòng đính kèm tem bưu phí phù hợp.

1.Yêu cầu tiết lộ

2.Yêu cầu thông báo mục đích sử dụng

3.Yêu cầu sửa đổi

4.Yêu cầu bổ sung

5.Yêu cầu xóa bỏ

6.Yêu cầu ngừng sử dụng hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba

Những vấn đề khác

  1. Xin lưu ý rằng một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp không thể sử dụng nếu khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân.
  2. Khách hàng dưới 15 tuổi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân chỉ sau sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân trên các trang web của các công ty khác liên kết với trang web của chúng tôi.

Sử dụng Google Analytics

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn và cải thiện tính tiện dụng, trang web của chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics để thu thập và phân tích dữ liệu về việc sử dụng trang web. Tuy nhiên, thông tin được thu thập bằng “cookie” không thể nhận dạng được cá nhân. Dữ liệu thu thập sẽ được quản lý theo chính sách bảo mật của Google.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu bởi Google và trang web này theo cách và mục đích được mô tả ở trên.

Liên hệ

UPR cung cấp pallet cho thuê và bán.
Liên hệ cho chúng tôi khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ cho thuê của UPR

Công ty TNHH UPR Việt Nam > Chính sách riêng tư

Liên hệ
chúng tôi