Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Đối tác Logistics của bạn

Công ty chúng tôi được thành lập và bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2018 như là chi nhánh quốc tế thứ tư của Tập đoàn UPR.

Trong những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á đã có sự phát triển đáng kể. Sự di chuyển của người, hàng hóa và tiền tệ tiếp tục mở rộng, và trong lĩnh vực logistics, chúng ta phải đáp ứng đa dạng các yêu cầu. Chúng tôi cung cấp sự hiệu quả cao về logistics và sử dụng không gian lưu trữ một cách hiệu quả thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, dịch vụ cho thuê pallet như một lựa chọn thay thế cho việc sở hữu.

Chính sách doanh nghiệp của chúng tôi ‘Chúng tôi đóng góp cho xã hội thông qua doanh nghiệp của mình’ không thay đổi tại Việt Nam, và chúng tôi cam kết hỗ trợ sự phát triển tiếp theo của tất cả các công ty hoạt động trên thị trường và tạo điều kiện sống thuận tiện hơn cho người Việt thông qua việc sử dụng pallet

Công ty TNHH UPR Việt Nam
Tổng Giám Đốc
Kiichiro Kobayashi


Công ty TNHH UPR Việt Nam > Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Liên hệ
chúng tôi