Về Upr

Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Kiichiro Kobayashi

CÔNG TY TNHH UPR VIỆT NAM
Tổng Giám Đốc
Kiichiro Kobayashi

Đối tác hậu cần của bạn

Công ty chúng tôi được thành lập và bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2018 với tư cách là công ty con thứ tư ở nước ngoài của UPR Corporation.

Khu vực Đông Nam Á đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Sự di chuyển của con người, hàng hóa và tiền bạc tiếp tục mở rộng, và trong lĩnh vực hậu cần cũng vậy, chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Chúng tôi cung cấp cải thiện hiệu quả hậu cần và sử dụng hiệu quả không gian lưu trữ thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là cho thuê pallet như một giải pháp thay thế cho quyền sở hữu.

Chính sách công ty của chúng tôi "Chúng tôi đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh" của chúng tôi không thay đổi ở Việt Nam, và chúng tôi tận tâm hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của tất cả các công ty đang hoạt động trên thị trường và làm cho cuộc sống của người Việt Nam thuận tiện hơn thông qua pallet

CÔNG TY TNHH UPR VIỆT NAM
Tổng Giám Đốc
Kiichiro Kobayashi

Dòng thời gian của công ty

  • Tổng công ty Pallet Ube

    Năm 1979. Tháng 3
    UPR Corporation được thành lập.
  • Công ty cho thuê tài chính

    Tháng 9 năm 1988.
    Thành lập Công ty Cổ phần Cho thuê

Sáp nhập các công ty

Ube Pallet Rental Corporation

Năm 2002. Tháng 9
Thông qua sáp nhập, công ty có tên là Ube Pallet Rental

UPR Corporation

Tháng 9 năm 2007
Công ty cho thuê Pallet Ube được đổi tên thành UPR Corporation.
Tháng 9 năm 2011.
UPR Singapore Pte.Ltd. được thành lập.
Tháng 9 năm 2014.
UPR (Thái Lan) Co., Ltd. được thành lập
Tháng 9 năm 2015.
Giải pháp UPR (Malaysia) Sdn. Bhd. Được thành lập.
Tháng 4 năm 2017.
UPR (Thái Lan) Co., Ltd. Chi nhánh Laem Chabang
Tháng 9 năm 2018.
CÔNG TY TNHH UPR VIỆT NAM được thành lập.

VỊ TRÍ

Tầng 5, Toà nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hcm, Việt Nam

Copyright (C) 2018 UPR Corporation All Rights Reserved.
096-144-4784